Kroužky

Pohádková angličtina - pondělí 13.35 - 14.20 hod., třída 4. A

Sborový zpěv - úterý 14.00 - 15.00

Dramatická výchova - pondělí 12.45 - 13.30

Výtvarná dílnička - středa (co 14 dní) 13.30 - 15.00

Dopravní kroužek - pondělí 12.45 - 13.30

Všechny kroužky začínají od 23. září.