Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí ČJ Ma Vl Čt HV  
Úterý AJ Ma Přv ČJ TV  
Středa Ma Vl ČJ Čt  
Čtvrtek ČJ Ma Přv AJ VV VV
Pátek ČJ TV Ma AJ LV  

Vyučující ve třídě 4. A:

ČJ, HV - p.uč. Blanka Kožušníková, AJ - p. uč. Blanka Kožušníková a Zuzana Kramarenková ( Vycudilík), Ma - p. uč. Kamila Vávrová,

Vl, Přv - p. uč. Ludmila Šolcová, VV - p. uč. Vlasta Koppová, Pč - p. uč. Eva Panáčová, Tv - p. uč. Veronika Tkačuková (dívky) a p. uč. Roman Olša (chlapci)