Tento týden se učíme

2.6. - 20.6.2014  
ČESKÝ JAZYK

 stavba věty jednoduché - základní skladební dvojice str. 115-117, shoda přísudku s podmětem - podmět rodu středního str. 118-119, rodu ženského str. 120-121, rodu mužského str. 122-125, souvětí, závěrečné opakování

sloh - SMS, E-mail, Skype - str.126, Slohová pravidla - Zelená veverka


 

písemné DÚ : str. 112 cv. 7, str. 112 cv. 4, str. 116 cv.5, str. 121 cv. 5 - od věty Stavení....., str. 122 cv. 2, str. 127 cv. 3

 

 Čt - Božena Němcová - Pálení čarodějnic, budou zadány referáty na pondělí 9.6., středa 11.6. - písemka B. Němcová

 Lv - číst vybranou knihu na měsíc ČERVEN

 

MATEMATIKA

 

PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

VL - Brno. Severní Morava. Opakování.
DÚ - čtení příslušné stránky v učebnici, každou vyuč. hodinu kvíz - kontrola dom. úkolu

PŘ - Zahrady. Sady. Opakování.
DÚ - čtení příslušné stránky v učebnici, každou vyuč. hodinu kvíz - kontrola dom. úkolu
 
ANGLICKÝ JAZYK

 

písemný DÚ - pracovní sešit str. 20 cv. 2, gram. sešit - nakreslit jídlo, které máme rádi na snídani, svačinu.....a napsat 5 vět s vazbou "like", PS str. 22 cv. 2, v gram. sešitě - určování hodin

lekce 4 - zvířata, přídavná jména - slovní zásoba, slovaso "to be" - množné číslo

 

 

 

 

POZNÁMKY

 

Motýlci, pište opravy z ČJ a AJ, zbytečně dostáváte čárku za zapomínání. Opravy nejsou za trest, ale učivo si procvičíte a příště už chybu neuděláte.

 

Každý den ČTEME!!! Nezapomeňte přečíst každý měsíc svou oblíbenou knížku, časopis, komiks, encyklopedii, kterou pak budete zapisovat do čtenářského deníku.

Neustále udržujte pořádek kolem svého místa i celé třídy.

Důrazně žádám, aby si Motýlci přestali mezi sebou dělat schválnosti, přestali si schovávat navzájem věci. Není to nic příjemného a ruší to naši kamarádskou třídní atmosféru. Vše bude zahrnuto do PRAVIDEL.

HV - Ten chlumecký zámek, Hory, doly, černý les, A já su synek z Polanky - zkoušení, v pondělí 9.6. odevzdat referát "Můj oblíbený zpěvák"