Ochrana člověka za mimořádných situací

01.05.2014 10:02

Motýlci, příští týden bude bombovní, v pondělí ZOO a ve středu 7.5. tato sportovně - branná akce v okolí školy. Opět se vhodně oblečte podle počasí, vezměte si svačinu, pouzdro, blok. Budete rozděleni do družstev po 4 žácích a plnit na jednotlivých stanovištích úkoly. Ale určitě vás čeká i nějaké překvapení!! Těšte se!!!!

—————

Zpět